Indien de site niet start, klik op: Install Flash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Polyenergetisch en Aura Soma therapeut geef ik u graag inzicht in uw problematiek, ziekte of doelstelling en begeleid en ondersteun u daarbij.

Polyenergetische therapie is een uitgebreide vorm van psychotherapie, gestoeld op de meest werkzame aspecten uit zowel de klassieke psychotherapie als de moderne vormen zoals hypno- en regressietherapie, energiewerk, NLP en verbale en non-verbale communicatie.
Alle therapievormen waarvan ik gebruik maak zijn holistisch. Dat wil zeggen dat zij gericht zijn op zowel lichaam, geest als ziel. Het ene staat niet los van het andere. Ik kijk niet naar ÚÚn aspekt, of alleen naar symptomen maar bezie het geheel.

HERAPIEVORMEN
Hypnotherapie
Velen worden wat argwanend wanneer ze deze term horen of lezen en denken snel aan al die mensen die dingen uitvoeren zonder daar zelf enige controle over te hebben, laat staan zich hiervan naderhand nog iets te herinneren. Dit valt onder de klassieke hypnotherapie (ook wel toneelhypnose genoemd). U kunt zich gerustgesteld voelen; hiervan maak ik geen gebruik! WÚl van moderne hypnotherapie; dit betekent dat u steeds aanspreekbaar blijft en in contact met mij en vooral uzelf, want daar gaat het uiteindelijk om. Samen ga ik met u op zoek naar de antwoorden op uw vragen/problemen middels het contact met uw onderbewustzijn. Dit is het gebied waar alle informatie vandaan gehaald kan worden die voor u van belang is.

Regressie- en Re´ncarnatietherapie
Dit heeft betrekking op het teruggaan in de tijd, met het onderscheid dat Re´ncarnatie de grens van je huidige leven overschrijdt. Vaak terugkerende problemen kunnen samengehangen met onverwerkte -al dan niet traumatische- evaringen in het verleden. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld; een ongeval, beroving, verkrachting, verlies van een naaste, onverklaarbare emoties etc. Het gaat om dingen die steeds opnieuw getriggerd worden omdat het onderliggende probleem nog niet is opgelost.

Neuro Lingu´stisch Programmeren
Zintuiglijke waarnemingen (horen, zien, voelen, ruiken, proeven), we hebben ze de hele dag door. En in onze hersenen worden deze waarnemingen allemaal opgeslagen. Op den duur vormt dit ons tot wat we zijn, en reageren we op dingen situaties niet meer zoals deze in werkelijkheid zijn, maar conform ons eigen beeld van die werkelijkheid dat wij in de loop der tijd zo hebben gevormd. Dit klinkt misschien wat ingewikkeld daarom een voorbeeld ter verheldering: Wanneer je vaak te horen hebt gekregen in je jeugd "dat kun jij niet", en daarbij kreeg je mogelijk ook nog een duwtje en een minachtend lachje, dan heb je van die ervaring een beeld opgeslagen en een gevoel dat je niet kunt zien. Allerlei elementen uit zo'n setting kunnen later steeds triggers vormen die maken dat jij gelooft "ik kan het niet"; faalangst!
Faalangst, daar hebben veel mensen last van en dit kan velerlei oorzaken hebben. Ons systeem houdt "onze manier van reageren op dingen" in stand met een hele goede reden! We willen er echter vanaf!! Maar hoe??
HERPROGRAMMERING!
Faalangst, achterhaalde of beperkende overtuigingen, vrees, ongewenst gedrag etc.;
NLP maakt het mogelijk om blokkerende subjectieve ervaringen te herprogrammeren zodat het gevoel bij deze ervaring positief verandert . Zo kan ook een positief gevoel uit het verleden worden gekopieerd naar een negatief gevoel in het heden. Is het niet prachtig?! Je kunt je eigen computer (laten) herprogrammeren.

Communicatie
Er gaan veel gedachten in ons om. Je moet wel heel veel moeite doen om geen enkele gedachte meer te hebben, er is altijd wel iets! Je kunt met jezelf in gesprek gaan en dan zul je vaak in een cirkeltje ronddraaien en bij voorkeur de oorzaak steeds buiten jezelf te zoeken. Mensen zijn heel vindingrijk in het bewandelen van zijpaden. Toch leg je op deze manier onnodig veel kilometers af en kan een KERNGESPREK je denkpatroon doorbreken en de eerste aanzet zijn tot de verandering welke u uiteindelijk verder brengt. Zo'n gesprek zal altijd deel uitmaken van het intake gesprek en indien nodig ook van volgende sessies.
Delenwerk:
"Ik doe iets wat ik niet wil", "ik heb onverklaarbare klachten", "het stoort mij zo dat...."etc.
Ieder mens bezit een unieke persoonlijkheid met unieke persoonlijkheidsdelen. Alle delen zijn erop gericht zo goed mogelijk voor ons te zorgen. Zoals je dat in alle denkbare organisatievormen kunt tegenkomen is de communicatie niet altijd optimaal, kan er sprake zijn van misverstanden en tegenstrijdige belangen terwijl we toch allemaal het goede doel voor ogen hebben. Goede analyse, communicatie en samenwerking moeten uiteindelijk leiden tot het beoogde resultaat. Om dit te vertalen naar menselijk gedrag: Ik wil stoppen met snoepen, maar het lukt me maar niet! Een deel in je zegt "ik wil niet snoepen" terwijl het andere deel in je maakt dat je het tˇch doet. Deze techniek legt de motivaties bloot en brengt een nieuw programma!!
voort dat ervoor zorgt dat jij wel kunt doen wat jij wilt!

Energiewerk en kunstzinnige therapie
"Dit is zo heerlijk, ik voel me zo relaxed"
Alles is energie en in beweging als het goed is. Minder goed is het wanneer er geen of verminderde beweging is. Dit duidt op blokkades. Gedachten, voelen en energiestroom zijn nauw met elkaar verbonden. Hier komen op het terrein van luchtstroom, chakra's, kleuren, kristallen, planten, oliŰn en creatieve werkvormen. Bijzonder helend wordt dit ervaren door zeer mentaal ingestelde mensen.
Ons drukke dagelijkse leven biedt ons nog nauwelijks ruimte om onze balans te bewaren. Toch kun je met kleine kwaliteitspauzes je balans herstellen en verder gaan als ware het dat je net een goede nachtrust hebt gehad!
Heel bijzonder binnen het energiewerk zijn de chakra-diagnostiek en Aura Soma. Wat kleuren ons kunnen vertellen is openbarend!


Aura Soma Therapie - "Je bent de kleur die je kiest!"

Wat is Aura Soma?
Allereerst de naam vertaald: Aura staat voor elektromagnetisch kleurenveld dat ons lichaam omringt. Soma is het Griekse woord voor lichaam. Voeg je de woorden samen dan spreekt de afbeelding mogelijk al meer tot de verbeelding

Aura Soma is een kleurentherapie welke u, via uw eigen kleurenkeuze, in staat stelt uzelf te herontdekken. Het legt uw "obstakels" (ook wel aangeduid als uitdagingen) op uw levensweg bloot en geeft u inzicht in de hulpbronnen die u ter beschikking staan om uw uiteindelijke doel te verwezenlijken.

Aura-Soma gebruikt alle kleuren van de regenboog om de mens weer in balans te brengen. Licht is een onmisbaar onderdeel van ons leven. Wij ontvangen licht maar stralen ook licht uit.
De meer dan 100 kleurencombinaties in de flessen bieden de basis voor uw eigen intu´tieve kleurkeuze.
Net als bij mijn overige therapieŰn is Aura Soma niet gericht op ÚÚn aspekt, of alleen op symptomen, maar meer op het in balans brengen van de energieŰn in en om ons lichaam. Uw persoonlijke kleurenkeuze maakt deze energieŰn "zichtbaar" en brengt ze weer in evenwicht zodat u uw balans hervindt.
Wetenschap - "weet ik veel!?"
Al lange tijd heeft wetenschappelijk onderzoek de invloed van kleur op het fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn onderzocht. Elke kleur heeft zijn eigen energie met daarbij behorende trilling. Kleuren hebben invloed op het menselijk wezen omdat zij verbonden zijn met verschillende psychologische aspecten. Dat maakt dat de ene mens zich prettig voelt bij de kleur blauw terwijl een ander zich goed voelt bij geel. De ene mens is de andere niet, we zijn allemaal verschillend. Maar waarom ik me nu beter voel bij blauw dan bij geel??? Met behulp van Aura Soma en de chakra-kleurendiagnostiek kan dat allemaal ontcijferd worden.
Aura Soma consult
Het is ook mogelijk om specifiek hiervoor te kiezen. Tijdens een consult, van ongeveer anderhalf uur, kiest u vier flessen uit de set van meer dan honderd kleurencombinaties. Deze flessenkeuze biedt u dieper inzicht in uw emotionele, mentale en spirituele welzijn. Aan het eind van het consult bekijk ik samen met u welke producten u op dit moment het beste ondersteunen op uw levenspad.